Sahabat Que 'Silent Readers'

Hukum Puasa: Adakah Sah Puasa Jika Meninggalkan Solat?

5/02/2021 09:49:00 am

 
Dari buku “Fatwa-fatwa Puasa” oleh Al-Imam ‘Abdul-’Aziz bin Baz:

Soalan:

Apa hukum puasa bagi seseorang yang meninggalkan solat apakah puasanya sah?

Jawapan:

Pendapat yang rajih (majoriti, utama, berat), orang yang meninggalkan solat secara sengaja, ia menjadi kafir dengan kekufuran yang nyata. Karena itu, puasanya tidak sah, demikian pula ibadah-ibadah lain yang dilakukannya sampai ia bertaubat kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi,

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, nescaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An`am: 88)

Tetapi ada beberapa ulama` yang mengatakan; bahwa orang yang meninggalkan solat, ia tidak menjadi kafir kerananya, sehingga puasanya tidak batal, demikian pula ibadah-ibadah lainnya. Dengan ketentuan, saat meninggalkannya ia tetap meyakini kewajipan solat tersebut, dan meninggalkannya hanya kerana malas dan meremehkan. Namun, yang benar adalah pendapat pertama, bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, ia menjadi kafir meskipun ia meyakini kewajiban solat tersebut. Pendapat ini berdasar pada banyak dalil, diantaranya sabda nabi yang berbunyi:

“Garis yang memisahkan antara seorang lelaki dengan syirik atau kekafiran adalah meninggalkan solat.” (Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdillah)

“Perjanjian antara kita dengan mereka adalah mengerjakan solat. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahlus sunan yang empat dengan sanad yang sahih dari Buraidah bin Hushoib Al-Aslami).

You Might Also Like

0 comments

"Semua artikel dalam blog ini dikongsikan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan masih boleh dibincangkan & dipersoalkan kebenarannya. Ketepatan & kesahihan maklumat dalam blog ini perlu dibandingkan dengan sumber-sumber lain agar tidak terjadi anggapan penyebaran maklumat palsu atau fitnah. Sebarang maklumbalas berkaitan boleh diajukan kepada Abe di queachmad [at] queachmad [dot] com"


Search Blog QueAchmad